22 Poniedziałek
unnamed-1

Gminne Przedszkole Nr 1
ul. Oborska 2
05-510 Konstancin-Jeziorna
tel. (022) 756-41-66
zielonyzakatek@post.pl

Aktualności

Nowa strona
25 czerwca 2018

W dniu dzisiejszym powstała nasza nowa strona internetowa zapraszamy do zapoznania się z jej treścią.

Linki

Ramowy rozkład dnia

 
Ramowy  rozkład  dnia  w  przedszkolu 
 
7.00 – 8.30
 • Schodzenie się dzieci; zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych;
 • praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym,  stymulująco – kompensującym i   wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym;
 • gry dydaktyczne, konstrukcyjne, badawcze, zabawy i ćwiczenia logopedyczne oraz kinezjologiczne;
 • zabawy ruchowe; zabawy ze śpiewem; zabawy integracyjne; prace porządkowe, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe;
8.30 – 8.45
 • Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania; czynności samoobsługowe i higieniczne;
8.45 – 9.15
 • Śniadanie; kształtowanie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków; kulturalne zachowanie się przy stole;
9.15 – 10.45
 • Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne  realizowane według założeń nowej podstawy programowej, tworzenie warunków do zorganizowanej aktywności ruchowej; 
10.45 – 12.00
 • Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy  organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkolnym;
12.00 – 12.15
 • Czynności porządkowe; zabiegi higieniczne; wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych, przygotowanie do obiadu;
12.15 – 13.00
 • Obiad; samodzielne spożywanie posiłku, prawidłowe posługiwanie się sztućcami;
13.00 – 14.30
 • Odpoczynek poobiedni - gr. I grupy starsze II i III –  zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i ogrodzie, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno – techniczne, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych;
 • zabawy na terenie przedszkolnym,
 • zajęcia indywidualne i grupowe ze specjalistami (logopeda, psycholog)
14.30 – 15.00
 • Przygotowanie do podwieczorku i podwieczorek;
15.00 – 17. 00
 • Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe,
 • pobyt na świeżym powietrzu,
 • zajęcia o charakterze wychowawczym , w różnych grupach wiekowych organizowanie zajęć dodatkowych zgodnie z potrzebami i możliwościami psychofizycznymi dzieci.

    

 

Kontakt

Gminne Przedszkole Nr 1

ul. Oborska 2
05-510 Konstancin-Jeziorna

tel. (022) 756-41-66
zielonyzakatek@post.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.